Maakt connectie met SQLite database. Registreert het bezoeken van de web-page Bloemstukken | Gerard Jan's Website
Ik ontwerp bloemstukken voor alle gelegenheden, om mensen te troosten of gelukkig te maken.