Maakt connectie met SQLite database. Registreert het bezoeken van de web-page Agenda | Gerard Jan's Website
>> Agenda Opleiding 55+ <<

Menu keuze:

“Agenda opleiding”
Keuzetoets Planning
Keuzetoets Agenda
Keuzetoets Environment
Keuzetoets Toolbox
Keuze toets Swift
Welkom familie: bezoeker Opleiding

Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen.

Agenda :

Agenda: Geeft inzicht in de data van groeps afspraken en/of persoonlijke begeleiding.
Docent:
Naam:
Onderwerp:
Datum:
Extra info: