Maakt connectie met SQLite database. Registreert het bezoeken van de web-page Agenda | Gerard Jan's Website
>> Agenda. <<

Menu keuze:

“Agenda”
Keuze toets "Planning"
Keuze toets "Agenda"
Keuze toets "Mijn omgeving"
Keuze toets "Toolbox"
Keuze toets "Swift"
Welkom: bezoeker Opleiding

Mededelingen:

Agenda :

Agenda: Geeft inzicht in de data van groeps afspraken en/of persoonlijke begeleiding.
Docent:
Naam:
Onderwerp:
Datum:
Extra info: