Maakt connectie met SQLite database. Registreert het bezoeken van de web-page Planning | Gerard Jan's Website
>> Planning opleidingen. <<

Menu keuze:

“Planning”
Keuze toets "Planning"
Keuze toets "Agenda"
Keuze toets "Mijn omgeving"
Keuze toets "Toolbox"
Keuze toets "Swift"
Welkom: bezoeker Opleiding

Mededelingen:

Planning :

Planning: Geeft inzicht op onderwerpen die worden besproken.
- 1 - Opzetten van uw werkomgeving (Environment), het maken van Backup’s, indeling directories etc.. Hier zal ik Time machine van Apple ook bespreken! Dit wordt gratis geleverd door Apple bij de hardware en verzorgt op een bepaald tijdstip uw backup.
- 2 - Ontwerpen van een
sjabloon voor het schrijven van een brief in Pages (Word).
Hier worden de standaard gegevens zoals; Naam, Adres Postcode Land Telefoonnummer, Onderwerp, Groet, etc in een bepaalde vorm neergezet, die u verkiest. Als dat gereed is, behoeft u zich alleen nog druk te maken over de inhoud van de brief. Het sjabloon bestaat immers al en is ingevuld en steeds opnieuw oproepbaar.
- 3 - Ontwerpen van een
administratie voor de huishouding in Numbers (Excel).
Een administratie opzetten, betekent eigenlijk vooruitkijken naar je financiële situatie, je inkomsten afzetten naar je uitgave en daar een bepaald doel mee hebben. De een wil bezuinigen, de ander wil zich bewust maken van de flow van zijn geld en weer een ander wil ergens voor sparen. Het zijn allemaal heilzame doelen en het levert uiteindelijk goed resultaat en inzicht in je financiële situatie.
- 4 - Omgaan met
Notities en Herinneringen. Applicaties die Apple meelevert bij z’n hardware.
Hoe maak je hier effectief gebruik van en laat je je leiden door de goede brainwaves die je had!
Hoe maak je het overzichtelijk in de brainwaves, die je overdag of ’s-avonds krijgt en geef je er uitvoering aan.
- 5 - Hoe ga ik om met
FaceTime en Berichten, wat is het?
- 6 -
1Password, het hoe en waarom van het gebruik van de applicatie 1Password !
Het werken met paswoorden, wordt naar mate je er meer gebruikt, steeds moeilijker om te onthouden, vooral als je
overal met een ander veilig password wil beveiligen. En deze paswoorden moeten wel veilig blijven dus niet te makkelijk. Hoe worden we geholpen met het verzinnen van nieuwe paswoorden en gaan we deze effectief gebruiken, zonder ze te onthouden.
- 7 -
De Cloud, hoe gaan we die particulier gebruiken en configureren?
We gaan aan de gang met
Dropbox en iCloud van Apple, beide worden omschreven en gebruikt.