Registreert en Download Numbers-spreadsheet nutsvoorzieningen Maakt connectie met SQLite database.

Dit spreadsheet (rekenblad), is alléén geschikt voor de applicatie NUMBERS van Apple!

Nutsvoorzieningen DOWNLOADEN


Terug naar Bewoners platform